Nyheter

Den blåvita supporterkulturen behöver dig!

Den blåvita supporterkulturen behöver dig!

Den blåvita supporterkulturen behöver dig!

Den 28 maj hölls ett öppet supportermöte på Gamla Ullevi. Där beslöts att vi ska starta ett projekt ägnat att ta ett helhetsgrepp på den blåvita supporterkulturen. Nu behöver vi dig för att gå vidare!

Målsättning för det projekt som fick arbetsnamnet ”KU 2015”, är att skapa en plattform för att vi alla, gemensamt, ska kunna arbeta för att lyfta den blåvita supporterkulturen till nästa nivå. Hur kan vårt verbala stöd bli bättre? Hur kan vi ta fram och sprida nya sånger? Hur kan det visuella stödet – tifo, flaggor, banderoller – utvecklas och finansieras? Hur kan vi öka bortastödet och bredda debatten på den blåvita supporterdebatten på nätet? Ni hittar en sammanfattning på diskussionen här.

 

Tillfällig styrgrupp

För att dra upp riktlinjer för det här arbetet tillsattes en tillfällig arbetsgrupp. Gruppen ska omfatta runt tio personer, hälften med erfarenhet från liknande arbete inom supportermiljön och hälften helst ”nya namn”, blåvita som kan komma in med nya ögon och oprövade idéer – men som gärna har erfarenhet eller fackkunskap när det gäller arbete i projektform.

Gruppens uppdrag är att ta fram…

…förslag på syftesformulering och målsättning. …förslag på projektorganisation; hur arbetet ska styras och genomföras. …förslag på mätbara delmål. …en webbaserad plattform för samordning och debatt. …former för rekrytering av en fast styrgrupp som kan driva arbetet vidare.

Gruppen ska presentera sina resultat under augusti och därefter ställa sina platser till förfogande inför val av en permanent grupp.

 

Du behövs – för att utforma projektet!

Under mötet tillsattes sju personer i den tillfälliga gruppen, varav en tyvärr tvingats lämna på grund av arbetsförhållanden. Nu behöver vi alltså en handfull till. Vad vi hoppas på att du ska kunna bidra med är:

* Ett brinnande blåvitt hjärta och ett intresse för den blåvita supporterkulturen.

* Tid och vilja att arbeta med det här under juli-augusti.

* Gärna utbildning i eller yrkeserfarenhet av att driva eller arbeta i projektform.

Är du intresserad av att hjälpa till? Hör av dig snarast möjligt till [email protected]

 

Leave a Comment (0) ↓