Nyheter

Dags att lyfta den blåvita supporterkulturen

Dags att lyfta den blåvita supporterkulturen

Tidigare i vår hölls ett möte på Kamratgården med ca 35 supportrar från olika bakgrund, läktare och ”kategori”. Mötet organiserades efter förberedande diskussioner med flera supportergrupperingar och enskilda supportrar. Här följer en sammanfattning.

Syftet med mötet var att utvärdera dagsläget samt att brainstorma kring vad vi kan göra för att bli ett ännu starkare stöd för IFK Göteborg. Förhoppningen är att vi ska kunna engagera fler i arbetet med den blåvita supporterkulturen samt att redan aktiva parter ska hitta metoder för att arbeta mera samordnat och systematiskt mot gemensamma målsättningar. Ambitionen är att öppna upp arbetet för alla änglar. Därför kommer inbjudan till ett helt öppet möte annonseras i dagarna, med preliminärt datum onsdagen 28 maj på Gamla Ullevi. Håll ögonen öppna!

Nedan följer en sammanfattning av det långa möte som hölls tidigare i vår. Längst ned finns en pdf-länk till de fullständiga minnesanteckningarna– läs selektivt, använd rubrikerna och kolla det ni är intresserade av.

Mötesdeltagare och målsättning

Deltagarna representerade en bred samling supportrar av alla kategorier och med olika hemvist på Gamla Ullevi. På mötet fanns både folk som redan är organiserade i olika läktargrupper eller kring blåvita hemsidor och andra som snarare är enskilda entusiaster som i olika sammanhang visat intresse för att bidra.

Vi diskuterade löst vilka målsättningar vi rimligen kan ha när vi utvecklar den blåvita supporterkulturen. Mötet var överens om att vi redan är starka på många områden, men uttalade en vilja att sträva mot en nivå där vi änglar med gott samvete kan anse att vi är bäst på allt: verbalt och visuellt stöd på läktarna hemma och borta, att synas på stan, att driva på hetsen på nätet och så vidare. För att kunna sträva dit måste vi i ett senare skede formulera mera konkreta och tidsbestämda mål. Här bör dock alla ges utrymme att påverka.

På mötet diskuterades supporterkulturen utifrån en rad perspektiv:

Det verbala stödet

De flesta var överens om att 2023 innebar ett steg framåt, men att vi har långt kvar till 2009 års nivå. Diskussionen kan sammanfattas i följande punkter:

 • I grunden har vi ett bra utbud av sånger och ramsor.

 • Det positiva peppandet från capos har blivit mycket bättre de senaste åren. Borde välja fler enkla sånger med en tydligare koppling till matchsituationer.

 • Samspelet mellan KB och LS behöver bli bättre.

 • Trumman måste dra ner på tempot.

 • Vi behöver hitta sätt att tända klacken bättre – för många bidrar inte.

Det visuella stödet

Tifomässigt innebar 2023 ett stort steg framåt både hemma och borta. Mycket positivt med tifon över flera läktare; det har inneburit bredare känsla av delaktighet.

 • Mer samarbete mellan KB och LS när det gäller tifo/visuellt stöd.

 • Man bör se över information och rutiner i samband med tifons utförande – många vet inte vad som ska göras. Kanske införa stående rutiner/signaler för att hur saker ska göras?

 • Uppmuntra fler att ta med en halsduk till Gamla och använda den visuellt.

 • Fler flaggmålardagar för de yngre; uppmuntra dem att måla egna flaggor, för att lära ut hur man gör.

Tifoinsamling

Konstaterades att det idag är ultras som drar det tunga lasset kring insamlingarna, men att SÄ administrerar Tifofondens konto.

 • Bör se över vilka som skramlar. Kanske märka upp dem med särskilda kläder?

 • Redovisa tydligare vad pengarna går till. Reportage som beskriver arbetet!

 • Bör komma ifrån att man enbart skramlar med hinkar – autogiro! Försök gjordes under 2023 med en LS-tavla, auktioner etc. Mer sånt.

Resor och resande

Det konstaterades att vi har stora följen på bortaplan, men att de främst beror på att lokala exilänglar sluter upp. Resandet från Göteborg är alltjämt begränsat. Mer hype behövs kring resandet – men vad kan göras? Flera tankar vädrades:

 • Man kan jobba för att informationen om bortaresor ska bli tydligare under hemmamatch; via storbildsskärmar, speakeruppläsning, SÄ kan affischera…

 • Man kan skapa sektionsbussar – LS-resa etc.

 • Man kan även jobba för att skapa tryck på västkustresorna – korta och enkla resor, som kan locka förstagångsresenärer (som sedan kan bli bitna).

Pubsamlingar

Diskussionen var spretig med många olika synpunkter om alternativa samlingsplatser. Mötet tycktes landa i att vi bör göra vad vi kan av det vi har – Vasastan har varit bra mot oss och det finns krogar runt omkring som man kan göra mer av. I dagsläget står dock Vasa under renovering och öppnar igen 15 maj. Hur det blir efter det återstår att se. För mer info om diskussionen, se de fullständiga anteckningarna.

Hur bidrar vi till färgen på stan?

Idag är vi klena på att bidra ute på stan. I bästa fall visar vi färgerna under matchdag, ofta knappt ens det. Det är i den innersta kärnan vi måste börja – och det är allas ansvar. De enkla sakerna är viktigast – en pin, en halsduk.

 • För att hitta drivet att ta plats därute behövs mer sammanhållning, ett tightare ”vi”. Kan odlas genom att vi gör mer saker tillsammans.

 • Idag har vi sammankomster som Rikets Änglar, Matchtröjans dag och 4-oktoberfirandet – men vi borde ha fler, se till att synas! Två matchtröjans dag? Halsduksmatcher?

Generellt kan det behövas en grupp sammansatt av representanter för de stora aktörerna för att se till att saker och ting blir av. Ofta mycket snack och lite verkstad.

Det blåvita webblandskapet

Styrkan idag är att vi har stor bredd på nätet runt Blåvitt, med flera starka aktörer. Svagheten är att det är relativt spretigt och att ingen samordnig förekommer, samt att det genom åren förekommit en hel del interntjafs och påhopp.

 • Hade varit bra med en samlande sajt, där man kan samla all blåvit webb. Kanske i stil med Visafärg, fast ”neutral”? Talades om att man kan jobba med RSS-flöden.

 • Kanske borde vi försöka få till ett nytt, levande och helt öppet forum med riktig trådstruktur? Kräver i så fall ambitiös moderering.

 • För att samordna skulle de starka webbkrafterna kunna sätta upp en egen referensgrupp, för att säkerställa informationsutbyte och samordning av kampanjer och liknande.

Nästa steg – hur går vi vidare?

Efter de sju fokuspunkterna var frågan: hur tar vi nästa steg? En mycket tydlig uppmaning gick ut från flera håll: alla, kliv fram och erbjud er att ta tag i grejerna. Alla måste bidra!

Följande beslöts:

 • Almgren skriver minnesanteckningar.

 • Anteckningarna publiceras i syfte att starta en debatt om hur vi kan mobilisera och arbeta framåt – en debatt och ett arbete där alla ska vara välkomna.

 • Före maj månads utgång ska vi ha hållit ett första öppet möte på ämnet.

Som sagt, i dagarna kommer en inbjudan gå ut till ett öppet möte på Gamla Ullevi den 28 maj klockan 18:00.

Fullständiga anteckningar hittar ni här.

Leave a Comment (0) ↓