Nyheter

”KU 2015” – nästa steg för den blåvita supporterkulturen?

”KU 2015” – nästa steg för den blåvita supporterkulturen?

Under gårdagskvällen hölls ett öppet supportermöte på Gamla Ullevi, i syfte att kickstarta en målmedveten och systematisk utveckling av den blåvita supporterkulturen. Här redovisar vi resultatet av mötet.

Vid mötet, som höll på i tre timmar, närvarade 56 änglar. Det hade föregåtts av ett ”förmöte” tidigare i vår, samt en helt öppen inbjudan – alla som ville fick komma. Mötet leddes av SLO-Almgren med benägen hjälp av en panel, bestående av supportrar med särskild kompetens på vissa sakfrågor (se bifogade anteckningar nedan).

Efter en inledande tillbakablick där erfarenheter drogs från de senaste femton årens blåvita supportermiljö, exempelvis arbetet med Kamratunionen, samt en diskussion om nuläge och förbättringsområden, adresserades frågan om hur vi ska kunna förverkliga alla idéer. Det är trots allt där den grundläggande utmaningen ligger: vem ska göra jobbet? Hur ska vi rekrytera fler som vill hjälpa till? Hur ska vi kunna organisera oss, systematisera arbetet, se till att vi prioriterar mellan uppgifterna och samordnar alla de krafter som finns där ute?

Beslut: projekt KU 2015

Diskussionen mynnade ut i följande beslut:

Ett projekt ska startas under arbetsnamnet ”KU 2015” – en utveckling och grundläggande omorganisering av den gamla Kamratunionen. Projektet ska riktas mot en tydlig målbild, som ska ha uppnåtts då vi summerar säsongen 2015. Det ska få en funktionell och flexibel organisation, som tillåter samordning av redan befintliga supporteraktörer såväl som aktiv rekrytering av nya engagerade krafter. Det sista är särskilt viktigt: det måste bli lättare att som enskild supporter, ännu inte organiserad men ambitiös och arbetsvillig, att hitta sätt att bidra.

För att starta upp formerades en tillfällig styrgrupp, med följande uppgifter från mötet:

  • Ta fram förslag på projektorganisation.

  • Ta fram förslag på syftesformulering samt en övergripande målsättning för projektet.

  • Ta fram ett utkast till förslag på mätbara delmål samt tidsplan för avstämning.

  • Ta fram en webbaserad plattform som både möjliggör aktivt arbete och kan fungera som en samlingsplats för en aktiv och bred blåvit supporterdebatt.

  • Ta fram former för rekrytering av en ny, fast styrgrupp och eventuella arbetsgrupper.

  • Förslagen ska redovisas på webben i slutet på augusti, för att vi efter feedback – eventuellt i samband med ett nytt öppet möte – ska kunna fatta beslut om projektets utformning.

Den tillfälliga styrgruppen

Den arbetsgrupp som tar fram förslagen kommer alla att ställa sina platser till förfogande i samband med att förslaget på projektets former presenteras. Uppdraget löper alltså enbart över sommaren.

Den tillfälliga arbetsgruppen består av:

Anders Almgren (sammankallande)
Michael Andersson
Jonas Berntsson
Sofia Bohlin
Per Gullbransson
Stefan Nielsen
Mathias Schwarz

Tanken är att den tillfälliga styrgruppen ska bestå av tio personer, varav fem är organiserade sedan tidigare och fem helst ska vara ”nya” namn, utan hemmahörighet i någon befintlig supportergruppering. Idén är att hitta en kombination av erfarna, redan organiserade supportrar och ”nya” namn, med friskt engagemang och nytänkande, då vi sätter förslaget på formerna för projektet. För att skapa balans är ambitionen alltså att rekrytera ytterligare tre personer. Denna rekrytering kommer bli en av gruppens första uppgifter. Mer information om detta kommer senare.

Änglar, det finns massor av engagemang, passion, idéer och ambitioner där ute – alltihop resultat av oräkneliga änglars kärlek till IFK Göteborg. Men vi har haft svårt att samordna vår strävan att driva den blåvita supporterkulturen framåt. Vi har saknat tydliga gemensamma mål, ett sätt att organisera oss brett och en kanal för nya krafter att engagera sig.

Om vi vill, så kan vi tillsammans se till att det här projektet blir lösningen på det. Det är dags att ta nästa steg för den blåvita supporterkulturen!

 

Anteckningarna från mötet: Här

Leave a Comment (0) ↓